Keiko Matsui

Keiko Matsui at The Soiled Dove Underground
April 12, 2019
Photos by David A. Barber

@soileddove, @keikomatsuijazz, #RockOnColo

April 13th, 2019